sobota 21. února 2009

Praktická Sémiotika – workshop s Virginií Valentine


S nesmírným potěšením vítáme Virginii Valentine v našem symbolickém Londýně v Praze! Virginia je zakladatelkou oboru praktické semiotiky v marketingu a reklamě (a skutečnou legendou - nejen v Londýně).

Virginia říká: "Sémiotika nabízí řešení tam, kde selhává tradiční výzkum, založený na vyptávání se zákazníků na jejich pocity, dojmy a potřeby. Zákazníci si ale nejsou plně vědomí proč a jak na ně reklama, značky a výrobky působí. Pomocí semiotiky odhalujeme to, jak kultura formuje (aniž si to uvědomujeme) naše pocity a potřeby a jak mohou být tyto kulturní aspekty (v podobě kódů, symbolů a znaků) využívány reklamou a marketingem...Společnosti jako Procter & Gamble, Unilever nebo Diagio dnes pravidelně sémiotiku využívají – především proto, aby se její pomocí dostali dál, než tam, kam dosáhne tradiční výzkum trhu a tedy proto, aby nalézali nové oblasti pro skutečně diferenciovanou komunikaci svých značek."

Cílem workshopu, který Virginie v Praze povede je ukázat - na praktických příkladech z praxe -  jak lze sémiotiku integrovat do marketingového procesu plánování značky a NPD (včetně výzkumu trhu a procesu vývoje nové komunikace). Na základě své dlouholeté zkušenosti, vytvořila Virginie řadu praktických cvičení, které účastníkům workshopu umožní „osahat“ si některé techniky aplikované sémiotiky a odnést si takto získané dovednosti do vlastní praxe.   

Ve workshopu s Virginii Valentine se naučíme:

6 základních technik sémiotické analýzy (lépe ponechat v angličtině :)

  • sign decoding
  • context interrogation
  • metaphor mining
  • code evolution tracking
  • narrative analysis
  • myth-making


A tedy a dále….

 

 • Rozumět tomu, jak se mění kódy a diskurs jednotlivých produktových segmentech a kategoriích – a tomu, jak tyto změny odrážejí vývoj (populární) kultury.
 • Hledat a nalézat příběh značky: skutečně silná značka stojí na silném příběhu. Sémiotika rozklíčovává proces tvorby příběhu značky.
 • Hledat a vytvářet „magický mýtus“ značky, který je často postaven na paradoxu a bývá klíčem k zákazniké loyalitě. („Účelem mýtu je poskytnout logický model, který lidem pomůže překonat rozpor a paradox“, Claude Levi-Strauss)
 • Objevit to, jak marketingová komunikace (prostřednictvím slov, obrazů, hudby, designu) spouští a vytváří emocionální a racionální reakce.
 • Odhalit 'skrytého spotřebitele':  Značky mohou v komunikaci nevědomky zakódovat skrytý obraz spotřebitele, který se neslučuje s vnímáním spotřebitele. Sémiotika pomáhá tento problém identifikovat a řešit ho.
 • Začlenit sémiotiku do procesu strategického plánování pro značku

Kdy?

19. března 2009

Kde?

Long Tale Café

Osadní 35, Holešovice 

www.longtalecafe.cz

Co udělat, když se chci přihlásit?

Vyplnit registrační formulář - tady

Londýn v Praze žije na Facebooku. Stanťte se naším "fanouškem" na Facebooku - získáte tak informace o všech našich akcích a výraznou slevu na workshopy a přednášky 

Žádné komentáře:

Okomentovat