sobota 21. února 2009

Praktická Sémiotika – workshop s Virginií Valentine


S nesmírným potěšením vítáme Virginii Valentine v našem symbolickém Londýně v Praze! Virginia je zakladatelkou oboru praktické semiotiky v marketingu a reklamě (a skutečnou legendou - nejen v Londýně).

Virginia říká: "Sémiotika nabízí řešení tam, kde selhává tradiční výzkum, založený na vyptávání se zákazníků na jejich pocity, dojmy a potřeby. Zákazníci si ale nejsou plně vědomí proč a jak na ně reklama, značky a výrobky působí. Pomocí semiotiky odhalujeme to, jak kultura formuje (aniž si to uvědomujeme) naše pocity a potřeby a jak mohou být tyto kulturní aspekty (v podobě kódů, symbolů a znaků) využívány reklamou a marketingem...Společnosti jako Procter & Gamble, Unilever nebo Diagio dnes pravidelně sémiotiku využívají – především proto, aby se její pomocí dostali dál, než tam, kam dosáhne tradiční výzkum trhu a tedy proto, aby nalézali nové oblasti pro skutečně diferenciovanou komunikaci svých značek."

Cílem workshopu, který Virginie v Praze povede je ukázat - na praktických příkladech z praxe -  jak lze sémiotiku integrovat do marketingového procesu plánování značky a NPD (včetně výzkumu trhu a procesu vývoje nové komunikace). Na základě své dlouholeté zkušenosti, vytvořila Virginie řadu praktických cvičení, které účastníkům workshopu umožní „osahat“ si některé techniky aplikované sémiotiky a odnést si takto získané dovednosti do vlastní praxe.   

Ve workshopu s Virginii Valentine se naučíme:

6 základních technik sémiotické analýzy (lépe ponechat v angličtině :)

  • sign decoding
  • context interrogation
  • metaphor mining
  • code evolution tracking
  • narrative analysis
  • myth-making


A tedy a dále….

 

 • Rozumět tomu, jak se mění kódy a diskurs jednotlivých produktových segmentech a kategoriích – a tomu, jak tyto změny odrážejí vývoj (populární) kultury.
 • Hledat a nalézat příběh značky: skutečně silná značka stojí na silném příběhu. Sémiotika rozklíčovává proces tvorby příběhu značky.
 • Hledat a vytvářet „magický mýtus“ značky, který je často postaven na paradoxu a bývá klíčem k zákazniké loyalitě. („Účelem mýtu je poskytnout logický model, který lidem pomůže překonat rozpor a paradox“, Claude Levi-Strauss)
 • Objevit to, jak marketingová komunikace (prostřednictvím slov, obrazů, hudby, designu) spouští a vytváří emocionální a racionální reakce.
 • Odhalit 'skrytého spotřebitele':  Značky mohou v komunikaci nevědomky zakódovat skrytý obraz spotřebitele, který se neslučuje s vnímáním spotřebitele. Sémiotika pomáhá tento problém identifikovat a řešit ho.
 • Začlenit sémiotiku do procesu strategického plánování pro značku

Kdy?

19. března 2009

Kde?

Long Tale Café

Osadní 35, Holešovice 

www.longtalecafe.cz

Co udělat, když se chci přihlásit?

Vyplnit registrační formulář - tady

Londýn v Praze žije na Facebooku. Stanťte se naším "fanouškem" na Facebooku - získáte tak informace o všech našich akcích a výraznou slevu na workshopy a přednášky 

neděle 8. února 2009

Workshop na konferenci Londýn v Praze 2008

Součástí konference Londýn v Praze "Joining the conversation" v říjnu 2008 (ano, je to ostuda, že se k tomu vracím až teď...) byl i workshop, kde jsme si vyzkoušeli postup, který běžně využíváme při vývoji nových konceptů (a kterému říkáme "insight activator"). Tenhle přístup není založen na žádné "černé skříňce", ale spočívá ve dvou jednoduchých krocích -

krok 1:

"sběr dat a inspirace": cílem téhle fáze je "nakrmit" naši intuici tak, aby nebyla slepá ale informavaná - krmíme ji daty, články, výzkumem a hlavně konverzací s lidmi, kteří mají k danému tématu, co říct (odborníci i "zákazníci")

... a krok 2

"transformace syrového materiálu v insighty a nápady pro výrobek značku": tady je třeba zkušený průvodce, který týmu pomůže tvůrčím způsobem spojit věci, které spolu zdánlivě nesouvisí a dostat se tam, kam je třeba se dostat....

Na konferenci nebylo dost času na to, aby se tam odehrál skutečný "insight activator"; několik sedmi až osmičlených týmů tam nicméně pracovalo v duchu tohoto postupu na zadání (záměrně obecném) od Matta Harta: "Jak přesvědčíme lidi, aby začali šetřit vodu? Tj. jak transformovat ranní inspiraci (tj. prezentace Blake Chandleeho, Marka Earlse, Andrew Needhama, Richarda Connella a Ivana Pollarda) o konverzacích, které lidi vedou napříč časem a prostorem, k tomu, abychom dosáhli tohoto cíle?"

Navzdory časovému tlaku přišly týmy s některými skvělými nápady:Petr Václavek, který během workshopu pracoval na konceptu "Paint your city green" se rozhodl jít o krok dál a dát tomuto konceptu skutečnou podobu. Petr k tom říká: " Shine your city green vzešel jako idea pro šetření vody, což bylo zadání v rámci konference, ovšem nějaký čas po jejím skončení jsme si uvědomili hloubku a hlavně možný přínos pro budování natural-friendly postojů ve vědomí české společnosti. Proto jsme se rozhodli tuto myšlenku dotáhnout do konce a nyní připravujeme její spuštění ve spolupráci se sítí Facebook."


Workshop, který jsme na loňské konferenci uskutečnili, je začátkem transformace projektu Londýn v Praze - od (pouze) konferencí k workshopům a pracovním setkáním. Konferenci Londýn v Praze 2009 společně s Ogilvy plánujeme, ale mezitím připravujeme sérii workshopů se špičkovými marketéry, výzkumníky, designery a plannery v domově Perfect Crowd - v Long Tale Café.

Prvním z workshopů bude zaměřen na "praktickou semiotiku". Virginia Valentine, skutečná ikona britské semiotiky, aplikované na reklamu a marketing, nás naučí, jak semiotiku využívat v každodenní praxi. Workshop se uskuteční 19. března 2009 v Long Tale Café.