pátek 9. ledna 2009

Konference 2008 - film

Londýn v Praze: média v éře konverzací

Ivan Pollard z Naked Communications mluvil na konferenci Londýn v Praze, "join the conversation" hlavně o světě, ve kterém se radikálně změnily role jednotlivých mediálních kanálů; zvláště role televizní reklamy. Ivan popisuje podstatu mediálního plánování v tomto novém světě jako "transmedia practice". Transmedia practice spočívá v tom, že "příběh a jeho části rozprostřeme na různých místech kontaktu se zákazníkem (touchpoints) takovým způsobem, aby ti, které oslovíme a chytneme za srdce, měli okamžitě možnost použít "kusy příběhu", popadnout je, přivlastnit si je, porůznu je dále využít, parodovat je...a hlavně je šířit dál.... 

Plánování pro kampaň Cadburry Gorilla je příkladem "transmedia practice": TV je využito jako nástroje pro to, aby kolem reklamy vznikl "buzz", kampaň ale nezávisí na TV jako na prvním a jedinném místě kontaktu s lidmi. V tomhle případě byl místem skutečného kontaktu internet. 

Takhle se dají plánovat jen kampaně se silným obsahem. Pro slabý obsah (tj. oslavy průměrných produktů a značek) je masírka pomocí TV (dokud to jde) tím nejlepším řešením.

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: ivanpollard londoninprague)

pondělí 5. ledna 2009

Mark Earls a stádní marketing, konference 2008

Mark Earls, se kterým jsme se v říjnu 2008 setkali na Vikárce, mluví s Johnem Kearonem - o "stádním marketingu":
Více o stádním marketingu je 
tady.

A tady je Markova prezentace z konference:

Blake Chandlee, Facebook: konference 2008

Blake v tomhle filmu mluví, mimo jiné, o reklamě na Facebooku. Budoucnost reklamy vidí v integraci reklamy do konverzací které mezi sebou lidi na Facebooku vedou - a do toku každodenností, které o sobě chrlíme... Tím nejsofistikovanějším způsobem, kterým lze produkt do tohoto toku integrovat, je udělat ho tak skvělý a vzrušující, že se o něm nebude dát nemluvit... I méně vzrušující produkty do toku konverzací integrovat lze, i když uměle. Příkladem takového nástroje je Facebook Beacon, který sleduje to, co na webu děláte, prohlížíte a kupujete a pak o tom dá vědět vašim přátelům. Je to, samozřejmě, kontraverzní nástroj a k jeho použití proto Facebook vyžaduje svolení uživatele. Budoucnost reklamy míří směrem, který razí Amazon nebo Facebook: k recenzím výrobků přímo od zákazníků a k agregaci dat o skutečném chování lidí na webu, jehož výsledkem bude přesně zacílené doporučení pro uživatele (od "přátel", nebo lidí, kteří mají podobný profil)...O tom a o budoucnosti sociálních sítí mluvil Blake Chandlee 15. října 2008 na Vikárce.
Blake Chandlee on Facebook from Perfect Crowd on Vimeo.

A tady je Blakova prezentace z konference Londýn v Praze 2008:

About Facebook by Blake Chandlee

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: facebook socialnetworks)

sobota 3. ledna 2009

pátek 2. ledna 2009

Londýn v Praze: zpátky v roce 2007

O lidech, kteří vystoupili na konferenci Londýn v Praze v roce 2007, jsme říkali, že " předvedou na řadě příkladů, jak poznat zákazníky lépe a jak je přivést k tomu, aby váš výrobek nejen potřebovali, ale aby ho chtěli a toužili po něm." Ta poslední slova o chtění a touze patří naší "vlajkové lodi" na konferenci v roce 2007, proslulému designerovi, Richardovi Seymourovi:

S Gregem Rowlandem, který vystoupí na konferenci Londýn v Praze, spolupracujeme často a po celém světě. Greg Rowland představuje nový typ "globální agentury": agentury lehké, „tekuté“ a virtuální. Greg sestavil globální síť složenou z vybraných akademiků, zabývajících se semiotikou a teorií kultury a působících na universitách ve všech světových metropolích: Tokyu, Šanghaji, Moskvě, Sao Paolu, New Yorku... Když Greg Rowland dostane zakázku, která se týká určitého regionu, třeba Ruska, spojí se s tamními akademiky. Ruští (nebo třeba japonští) akademici mu poskytnou syrový materiál, který Greg vnímá a analyzuje z pohledu dané značky a příležitostí pro značku. V tomhle lehkém modelu není místo pro „junior executives,“ kteří by vám prezentovali něco, co si sami můžete přečíst ve výzkumných reportech . Pokud s Gregem spolupracujete, diskutujete, tvoříte a činíte závěry přímo s ním a zároveň máte jistotu, že materiál, ze kterého vychází je autentický a proniká hluboko do dané kultury.

Greg stál u zrodu insightu a konceptu pro komunikaci značky Rexona: tj. konceptu „ženské intensity“:

S Johnem Kearonem jsem se poprvé setkal asi před osmi lety. Na online výzkum tehdy hleděli skepticky i klienti na Západě a v Česku online výzkum téměř neexistoval. Většina velkých agentur výzkumu trhu tehdy s výzkumem po internetu začínala experimentovat, ale dělali to tak, že vzali svoje standardní "papírové" dotazníky a "překlopili" je na internet. John na to šel jinak - zamyslel se nad podstatou internetu, nad tím, jak internet lidi využívají a teprve potom vymýšlel, jak inteaktivnímu a rychlému internetu přizpůsobit výzkum trhu.

Matt Hart je náš blízký spolupracovník a kamarád. Takhle Matt popsal svoje účinkování na konferenci Londýn v Praze 2007 pro Marketing Magazine: "Můj úkol je – na rozdíl od ostatních účastníků konference, kteří jsou odborníky na určitou specifickou problematiku a přinášejí hmatatelné výsledky v podobě kreativního produktového designu nebo návrhů nové komunikace vytvořených na základě výzkumů – spíše obecnějšího a koncepčního rázu. Jako vedoucí projektu se pokouším vytvořit tvůrčí program, jenž by umožnil transformovat „syrový“ materiál a myšlenky poskytnuté těmito odborníky v insighty a nápady pro výrobek a značku.