pátek 9. ledna 2009

Londýn v Praze: média v éře konverzací

Ivan Pollard z Naked Communications mluvil na konferenci Londýn v Praze, "join the conversation" hlavně o světě, ve kterém se radikálně změnily role jednotlivých mediálních kanálů; zvláště role televizní reklamy. Ivan popisuje podstatu mediálního plánování v tomto novém světě jako "transmedia practice". Transmedia practice spočívá v tom, že "příběh a jeho části rozprostřeme na různých místech kontaktu se zákazníkem (touchpoints) takovým způsobem, aby ti, které oslovíme a chytneme za srdce, měli okamžitě možnost použít "kusy příběhu", popadnout je, přivlastnit si je, porůznu je dále využít, parodovat je...a hlavně je šířit dál.... 

Plánování pro kampaň Cadburry Gorilla je příkladem "transmedia practice": TV je využito jako nástroje pro to, aby kolem reklamy vznikl "buzz", kampaň ale nezávisí na TV jako na prvním a jedinném místě kontaktu s lidmi. V tomhle případě byl místem skutečného kontaktu internet. 

Takhle se dají plánovat jen kampaně se silným obsahem. Pro slabý obsah (tj. oslavy průměrných produktů a značek) je masírka pomocí TV (dokud to jde) tím nejlepším řešením.

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: ivanpollard londoninprague)

Žádné komentáře:

Okomentovat